31Gener2023

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ NEXT GENERATION PROGRAMA 4: AJUTS A LES ACTUACIONS DE MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria en règim de concurrència pública no competitiva per a la concessió dels Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica en els habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Termini de Presentació

Del 07 de juny de 2022 fins al 31  de  desembre  de  2022 o fins exhauriment dels fons.

A qui va dirigit

Persones convivents  en habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Import de la Subvenció

L'import de la subvenció  serà del 40% del cost de les obres amb un màxim de 3000€.

Requisits

 • L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.
 • L’habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona sol•licitant.
 • En caldrà l’acreditació mitjançant el volant d’empadronament.
 • Les actuacions han de complir almenys una de les següents condicions:
  • Reducció de la demanda  energètica  anual   de  calefacció i refrigeració  d’almenys  un 7%.     
  • Reducció  del  consum  d’energia primària  no  renovable  d’almenys  un  30%.
  • En  modificacions   d’elements  constructius  de l’envolupant  tèrmica que compleixen  amb els  valors  límits  de transmitància  tèrmica i permeabilitat  a l’aire  segons  CTE.
 • El  termini  per  executar  les obres  és de 12m comptats  des  de  la  data de  concessió de  l’ajuda.
 • En  el cas que  el sol•licitant  sigui l’arrendatari , caldrà que acrediti un acord amb  el propietari  pel qual l’arrendatari assumeix el cost de  les  obres  de rehabilitació.

Com es pot tramitar

Telemàticament a través del formulari en línia a https://habitatge.gencat.cat/ngprograma3

Prèviament a formalitzar la sol•licitud el tècnic competent ha de tramitar una documentació necessària per adjuntar a la sol•licitud.

Documentació

 Us podeu descarregar la documentació a https://habitatge.gencat.cat/ngprograma4

Per a més informació 

Podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge situada al Consell Comarcal del Pallars Jussà al telèfon 973 650187

Compartir contingut
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.